+48 502 334 034

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

+48 601 161 702, +48 665 540 808

POGOTOWIE KANALIZACYJNE

+48 603 705 285

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW

Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna "SUPLAZ" Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Sulików wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer pozycji rejestru 0000248490. Obszarem działania Spółki jest teren trzech gmin (Gminy Sulików, Gminy Platerówka i Gminy Zgorzelec). Spółka obsługuje dwie stacji uzdatniania wody tj. w Mikułowej i Zalipiu oraz 6 przepompowni wodnych, 31 przepompowni ścieków, 10 przydomowych przepompowni ścieków. W rejonie objętym działalnością Spółki eksploatowana jest sieć wodociągowa o długości ewidencyjnej ok. 129 km i sieć kanalizacyjna o długości ok. 51 km.

Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna " SUPLAZ" Sp. z o. o. 

59-975 Sulików, ul. Pocztowa 7A

NIP 615-19-43-263; REGON 020227142; KRS 0000248490

Tel./fax. 75 72 10 722
e-mail: sekretariat@suplaz.pl