ogłoszenie o naborze Nr 2/2022 (2)


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2022

z dnia 07.02.2022r. 

Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej ,,SUPLAZ" Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie przy ul. Pocztowej 7A, ogłasza nabór na stanowisko:

Konserwator sieci kanalizacyjnej i Oczyszczalni Ścieków.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe preferowane w kierunku hydraulicznym,
 • niekaralność,
 • prawo jazdy kat. B lub wyższe C, B+E, C+E,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • dyspozycyjnosć, rzetelność, odpowiedzialność, punktualność,
 • umiejetność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • znajomość systemów automatyki stosowanej na oczyszczalni ścieków,
 • doświadczenie w montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Podstawowe obowiązki- zadania:

 • kontrola i obsługa obiektów Spółki tj. oczyszczalni ścieków, przepompowni i tłoczni zgodnie z instrukcją obsługi i eksploatacji,
 • obsługa maszyn i urządzeń na obiekcie oczyszczalni ścieków i na sieci kanalizacyjnej,
 • wykonywanie prac remontowych, naprawczych, konserwacyjnych na oczyszczalni oraz na sieci kanalizacyjnej,
 • kontrola stanu technicznego obsługiwanych obiektów, sieci, maszyn i urządzeń,
 • usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej oraz prowadzenie prac instalacyjnych i remontowych,
 • kontrola i odbiory wybudowanych sieci i przyłaczy kanalizacyjnych,
 • przestrzeganie przepisów obsługi maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcją,
 • przestyrzeganie przepisów BHP i p.poż.

Wymagane dokumenty do złożenia:

 • Życiorys- (CV),
 • List motywacyjny.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Na składanych dokumentach należy zamieścić klauzulę:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.Ustawy z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".


Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Spółki ,,SUPLAZ" Sp. z o.o. w Sulikowie przy ul. Pocztowej 7a lub przesłać na adres e-mail: suplaz@sulikow.pl

                                                                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                                                                                    Mariola Podanowska

+48 502 334 034

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

+48 665 540 808

POGOTOWIE KANALIZACYJNE

+48 603 705 285

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW