O nas


Władzami Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ Sp. z o.o., są:

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, w składzie:

Robert Starzyński- Wójt Gminy Sulików

Krzysztof Halicki - Wójt Gminy Platerówka,

Piotr Machaj - Wójt Gminy Zgorzelec.

 

RADA NADZORCZA, w składzie:

Bożena Pawłowicz - Przewodnicząca,

Elżbieta Piotrowska - Członek,

Rafał Jasiul- Członek

 

 

ZARZĄD, w składzie:

Mariola Podanowska – Prezes Zarządu,

Anna Fryc - Prokurent/Główny Księgowy

 

Pracownikami Spółki SUPLAZ Sp. z o.o. są:

 • Aneta Pyszcz – Specjalista d/s finansowo-kadrowych - 1 etat,
 • Anna Więckowska - Specjalista d/s technicznych - 1 etat,
 • Ryszard Kurasiewicz - Specjalista d/s techniczno-rozliczeniowych - 1/2 etat,
 • Katarzyna Szwarnóg - Pracownik d/s techniczno-rozliczeniowych - 1 etat,
 • Robert Sienkiewicz - Brygadzista, konserwator sieci wodociągowej - 1 etat,
 • Stanisław Łoknicki - Konserwator sieci wodociągowej - 1 etat,
 • Rafał Kaczor - Konserwator sieci wodociągowej - 1 etat,
 • Rafał Skrabek - Inkasent - 1 etat,
 • Jan Pająk - Brygadzista, konserwator sieci kanalizacyjnej- 1 etat,
 • Henryk Borowy - Konserwator sieci kanalizacyjnej- 1 etat,
 • Jarosław Dajos- Konserwator sieci kanalizacyjnej- 1 etat,
 • Bernard Zimniewicz - Kierowca - operator, konserwator sieci kanalizacyjnej - 1 etat,
 • Mariusz Lebda - Kierowca - operator - 1 etat,
 • Ariel Marciniak - Pracownik gospodarczy - 1 etat.

+48 502 334 034

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

+48 601 161 702, +48 665 540 808

POGOTOWIE KANALIZACYJNE

+48 603 705 285

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW

Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna " SUPLAZ" Sp. z o. o. 

59-975 Sulików, ul. Pocztowa 7A

NIP 615-19-43-263; REGON 020227142; KRS 0000248490

Tel./fax. 75 72 10 722
e-mail: sekretariat@suplaz.pl