O nas

Na niniejszych stronach internetowych zamieszczamy najistotniejsze informacje o naszej firmie - Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna "SUPLAZ" Sp. z o.o. powstała poprzez zawarcie umowy Spółki 10 października 2005 roku, przez Wójtów Gmin z Su-likowa, Platerówki i Zgorzelca. Każda Gmina wniosła udział założycielski w kwocie 17 tys. złotych. Wraz z utworzeniem Spółki, Zgromadzenie Wspólników powołało Radę Nadzorczą w składzie: Krzysztof Skomorowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Beata Soczyńska - członek Rady Nadzorczej, Edward Olszański - członek Rady Nad-zorczej, zaś Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki "SUPLAZ" Sp. z o.o. w osobie: Krzysztof Lipko - Prezes Zarządu. Zarząd poprowadził dalszą procedurę rejestracyjną, w której Spółka otrzymała numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospo-darczych: REGON 020227142, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000248490, oraz uzyskała numer identyfikacji podatkowej: NIP 6151943263. Działal-ność operacyjną opartą na użyczonym majątku wodociągowym, Spółka podjęła w dniu 1 lipca 2006 roku, przejmując w tym zakresie część pracowników odpowiedzialnych za dostawę wody z Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.

Władzami Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ Sp. z o.o., są:

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, w składzie:

Robert Starzyński- Wójt Gminy Sulików

Krzysztof Halicki - Wójt Gminy Platerówka,

Piotr Machaj - Wójt Gminy Zgorzelec.

 

RADA NADZORCZA, w składzie:

Bożena Pawłowicz - Przewodnicząca,

Sebastian Małańczuk - Członek,

Krzysztof Skomorowski - Członek.

 

ZARZĄD, w składzie:

Mariola Podanowska – Prezes Zarządu,

Anna Fryc - Prokurent.

 

Pracownikami Spółki SUPLAZ Sp. z o.o. są:

 

Mariola Podanowska – Prezes Zarządu – 1 etat,

Anna Fryc – Prokurent/Główny Księgowy – 1 etat,

Aneta Pyszcz – Księgowa/Specjalista d/s rozliczeń - 1 etat,

Anna Więckowska - Specjalista d/s technicznych - 1 etat,

Sylwia Marczyk- Specjalista d/s technicznych- 1 etat,

Maciej Opoka – Konserwator sieci wodociągowej - 1 etat,

Stanisław Łoknicki - Konserwator sieci wodociągowej - 1 etat,

Tomasz Okupski – Konserwator sieci wodociągowej- 1 etat,

Rafał Skrabek – Inkasent - 1 etat,

Jan Pająk- Brygadzista, konserwator sieci kanalizacyjnej- 1 etat,

Tadeusz Sadowski - Konserwator sieci kanalizacyjnej - 1 etat,

Rafał Kaczor - Konserwator sieci kanalizacyjnej - 1 etat,

Mariusz Lebda - Kierowca - operator - 1 etat,

+48 502 334 034

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

+48 665 540 808

POGOTOWIE KANALIZACYJNE

+48 603 705 285

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW

Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna " SUPLAZ" Sp. z o. o. 

59-975 Sulików, ul. Pocztowa 7A

NIP 615-19-43-263; REGON 020227142; KRS 0000248490

Tel./fax. 75 72 10 722
e-mail: suplaz@sulikow.pl